voucher na sesję zdjęciową/regulamin

Regulamin:

1 wartość vouchera to wartość wybranego pakietu

2 voucher nie wlicza kosztów dojazdu w przypadku sesji z dojazdem

3 ważność vouchera jest na nim umieszczona

4 w przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności nie przysługuje zwrot kwoty wydanej na jego zakup

5 voucher nie jest wymienny na środki pieniężne

6 zakup vouchera jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu

7 sesja musi odbyć się w czasie ważności vouchera