voucher na sesję zdjęciową/regulamin

vouchery – regulamin:

1. wartość vouchera to wartość wybranego pakietu lub dowolna kwota

2. voucher kwotowy – w przypadku wyboru niższego pakietu różnica nie jest wypłacana. W przypadku większego pakietu – różnicę pokrywa osoba zgłaszająca się na sesję

3. voucher nie wlicza kosztów dojazdu w przypadku sesji z dojazdem

4. ważność vouchera jest na nim umieszczona i wynosi 6 miesięcy, nie jest przedłużana

5. w przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności nie przysługuje zwrot kwoty wydanej na jego zakup

6. voucher nie jest wymienny na środki pieniężne

7. sesja musi odbyć się w czasie ważności vouchera

8. w celu ustalenia terminu sesji należy skontaktować się z fotografem z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem

9. koszt dodatkowych ujęć zależy od aktualnego cennika

10. do realizacji sesji niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu sesji zdjęciowych

11. w przypadku zmiany terminu, odwołania – obowiązują zasady regulaminu wykonania sesji zdjęciowych regulamin sesji

12. zadatek rezerwacyjny nie jest pobierany, jednak jest on odejmowany od kwoty vouchera w/g zasad opisanych w regulaminie sesji

13. niepojawienie się na sesji oraz brak informacji o tym fakcie traktowane jest jako wykorzystany voucher